Tài khoản bị tạm khóa
- Tài khoản bị tạm khóa do liên quan tới vấn đề donate xu vào tài khoản vui lòng liên hệ qua SDT 0966929266 trước ngày 08/08/2023 để xác minh.
- Quá thời gian trên nếu ko liên hệ thông tin về vấn đề này bạn sẽ phải tự thực hiện với cơ quan chức năng.