Hướng dẫn sử dụng api
Cách kết nối api một cách nhanh chóng
13/04/2021

URL API: https://ongtrum.pro/api/price.aspx

METHOD: POST,GET


URL API: https://ongtrum.pro/api/v2/server.aspx

METHOD: POST


RESPONSE: JSON