Tài khoản bị tạm khóa

- Phát hiện bất thường tài khoản bị tạm khóa để bảo vệ người dùng.

- Vì tài khoản đã bật xác thực google2fa nên chỉ cần nhập mã xác thực để mở khóa ngay lập tức hoặc đợi sau -1656228709 giây sẽ tự mở khóa.

Thông tin hướng dẫn
Lấy mã bí mật tại đây: GET 2FA