Thông tin cập nhật
Lịch sử cập nhật, thay đổi hệ thống

ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
like page fb đang fix nhả like ảo, nên ae hạn chế buff sll vào thời gian này.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Do có nhiều ae donate quá card nên giảm ck donate qua card xuống thấp nhất có thể.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Open buff view tiktok free không giới hạn.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Thêm hình thức donate xu qua thẻ siêu rẻ.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Giảm giá like,sub likepage kênh 20.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Giảm giá like,sub likepage kênh 20.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Hệ thống thử nghiệm giảm chiết khấu khi donate qua card xuống mức thấp nhất.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Open thử nghiệm dịch vụ facebook ad breaks
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Vip cmt đã chạy lại bt, các id vip cmt bị ảnh 03 ngày hưởng có thể ib qua page nhận xu hoặc bù cmt.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Open thử nghiệm tăng người xem live tiktok và instagram.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Thêm dịch vụ facebook ngoại bao gồm like,sub,likepage tây.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Hệ thống đã cải thiện tốc độ chạy của kênh 1 từ rất chậm kên khá nhanh.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Bảo trì donate auto momo 60 phút.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Auto vcb đã hoạt động bình thường.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Bảo trì donate qua ATM.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Giảm giá buff mem groups loại clone kênh 3.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Giảm giá share live rẻ, mở lại share live kênh 5 chất lượng.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Update tăng tym tiktok kênh 40 tym tây lên nhanh, có thể vượt số lượng mua, tụt rất ít.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Open sub giá khuyến mãi tốc độ nhanh số lượng có hạn.
ongtrum
2021-08-01T04:07:42.000000Z
Big update, thêm mới vip tiktok, vip instagram, buff shopee, telegram,twitter