DONATE QUA VÍ TSR

Mã chuyển tiền tự động chỉ có tác dụng cho 1 lần chuyển khoản trong vòng 1 giờ kể từ khi tạo, nếu quá thời hạn vui lòng tạo mã mới.

Thông tin chi tiết
STT USER CODE DONATE DONATE COIN STATUS TIME
1 bot OT105808 0 0 14:31:02 25/06/2022 (1 ngày trước)
2 bot OT83859 0 0 19:14:33 26/04/2022 (1 tháng trước)