DONATE QUA VÍ MOMO

Mã chuyển tiền tự động chỉ có tác dụng cho 1 lần chuyển khoản trong vòng 1 giờ kể từ khi tạo, nếu quá thời hạn vui lòng tạo mã mới.

Thông tin chi tiết
STT USER CODE DONATE DONATE COIN STATUS APPROVE TIME
1 bot TL84504 0 0 0 06:08:41 28/04/2022 (3 tuần trước)
2 bot OT20922 10000 10000 7 tháng trước 13:55:11 13/10/2021 (7 tháng trước)