DONATE QUA NGÂN HÀNG ATM

Mã chuyển tiền tự động chỉ có tác dụng cho 1 lần chuyển khoản trong vòng 1 giờ kể từ khi tạo, nếu quá thời hạn vui lòng tạo mã mới.

Thông tin chi tiết
STT USER CODE DONATE DONATE COIN STATUS APPROVE TIME
1 bot OT11578 0 0 0 12:34:39 26/08/2021 (8 tháng trước)