Đặng Quốc Bắc
Thông tin chi tiết tài khoản Đặng Quốc Bắc.

Tài khoản : 100075045425324

Link trang cá nhân : https://www.facebook.com/BacCSM2

Tên người dùng : Đặng Quốc Bắc

Số người theo dõi : 0

Biến động : 7000

Đây là thông tin tài khoản facebook Đặng Quốc Bắc, ảnh chụp tại thời điểm thu thập dữ liệu có thể thay đổi.

Ảnh đại diện của Đặng Quốc Bắc